7کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد | نقاشی ساختمان در اصفهان

نقاشی ساختمان در اصفهان rangintak رنگین تک

نقاشی ساختمان در اصفهان rangintak


فهرست

7کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد | نقاشی ساختمان در اصفهان .

1 -جمع کردن اسباب و لوازم منزل و یا پوشاندن روی آنها

2- زیر سازی و بتونه کاری قبل از شروع کار.

3-تمیز کردن سطوح مختلف خانه قبل از شروع نقاشی ساختمان.

4- پوشاندن سطوحی که نباید رنگ شوند در این کار حتمی است.

5- پوشاندن کف ساختمان برای جلوگیری از لکه شدن آنها

6-پوشاندن وسایل غیر قابل حمل که احتمال رنگی شدن دارند.

7-انتخاب رنگ مناسب برای کار و ساخت آن برای نقاشی.

 

کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد | نقاشی ساختمان در اصفهان 7

1 -جمع کردن اسباب و لوازم منزل و یا پوشاندن روی آنها

جمع کردن وسایل خانه و همچنین پوشاندن آنها با پارچه و ملحفه برای جلوگیری از رنگی شدن آنها است.ابتدا تمام وسایل زندگی مثل  کاناپه، دکوراسیون و… را جمع کرده و در وسط خانه قرار دهید. سپس بر روی آنها بپوشانید تا آنها رنگی نشوند. با این کار هم راحت‌‌تر حرکت می کنید و هم کمتر نگران ریختن رنگ بر روی آنها میشوید. اگر میتوانید که دستگیره ها را بکنید،حتما بکنید و آنها را در یک پلاستیک قرار دهید.7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد

2- زیر سازی و بتونه کاری قبل از شروع کار

بتونه کاری یکی دیگر از مراحل زیرسازی است. با استفاده از بتونه کاری می‌توانید، شکاف‌‌هایی که بر سطوح ایجاد شده‌‌اند را پر کنید.نقاشی ساختمان در اصفهان

به همین دلیل مهمترین کار در نقاشی ساختمان در اصفهان زیر کاری است.همچنین برای پر کردن هر نوع شکافی و برای پوشاندن سوراخ میخ استفاده می‌‌شود. همچنین کلیه آویزها را از روی دیوار برداشته و یا میخ‌‌ها را ازدیوارجدا کنید. سپس کلیه حفره‌ها و شکاف‌‌ها را با گچ و یا بتونه پر کنید. رنگین تک| rangintak

رنگ کردن منزل شاید در نگاه اول سخت و پر دردسر به نظر برسد. اگرمیخواهید ساختمان و یا منزل خود را رنگ کنید باید آماده سازی درست برای منزل برای نقاشی را انجام دهید. که این کار ها هم رنگامیزی و نقاشی را راحت میکند و هم باعث میشود در پایان کیفیتش بهتر باشد. پیش از رنگ آمیزی، تمام اقدامات را برای صرفه‌جویی در انرژی و وقت خود نقاشی ساختمان را انجام دهید. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد| نقاشی ساختمان در اصفهان

همانطور که در شکل 1:7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد میبینید

7کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد رنگین تکrangintak

شکل 7:1 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد

3-تمیز کردن سطوح مختلف خانه قبل از شروع نقاشی ساختمان

برای شروع نقاشی ساختمان ابتدا تمام وسایل اتاق را جمع کنید، تابلوها را بردارید و پنجره‌ها را باز کنید. با یک برس دسته بلند سقف و دیوارها را گردگیری کنید. آب ولرم ، صابون و مقداری مایع سفید کننده را با اسفنج روی دیوار بکشید و با دستمال پاک کنید. با گرفتن لکه‌ها سطوح ساختمان آماده نقاشی می شوند تا سطح مورد نظر در پایان هیچ گونه مشکلی نداشته باشد. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد

در مواردی کسانی که میخواستند منزل خود را رنگ کنند بدون تمیز کردن سطوح کرده اند. در این صورت دیوارها به طور معمول کثیف و چرکی است و یا سقف  دارای گرد و غبار است. بهتر است ابتدا منزل را یک دستمال کشی اساسی انجام دهید و تمام سطوح را پاک کنید. این کار در آشپز خانه و حمام لزومی میباشد. نقاشی ساختمان در اصفهان

4- پوشاندن سطوحی که نباید رنگ شوند در این کار حتمی است.

درهمه ساختمان‌‌ها سطوحی وجود دارد، که نباید رنگ شوند و یا رنگ آنها متفاوت ‌‌ از رنگ دیگر خود است. در آماده سازی نقاشی ساختمان بهتر است، ابتدا سطوحی که نباید رنگ شود را بپوشانید. با این کار می توانید به راحتی اطراف آنها را رنگ آمیزی کنید. توجه داشته باشید که درزی وجود نداشته باشد تا این سطوح هم رنگی نشوند. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد| نقاشی ساختمان در اصفهان| رنگین تک| rangintak

. 5- پوشاندن کف ساختمان برای جلوگیری از لکه شدن آنها

نکته مهم که باید قبل از شروع رنگامیزی انجام داد تمیز کردن کف ساختمان است. چون در هنگام رنگامیزی کف خانه پر از لکه های رنگ میشود. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد

بهترین کار این است که کف را بشویید و آن را بپوشانید. زیرا خیلی از وقت ها لکه را نمیتوان حتی با استون هم پاک کرد. چون ممکن است به کف پوش ها آسیب بزند. نقاشی ساختمان در اصفهان

6-پوشاندن وسایل غیر قابل حمل که احتمال رنگی شدن دارند.

در خانه ها، معمولا وسایلی وجود دارند که امکان جابه جایی آنها وجود ندارد. ابتدا باید لوازم این چنینی را با استفاده از نایلون پوشاند تا این لوازم در معرض رنگی شدن قرار نگیرند. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد

7-انتخاب رنگ مناسب برای کار و ساخت آن برای نقاشی

حال تمام مراحل زیر سازی انجام شده و میتوانید کار را شروع کنید. اما بهتر است رنگ مورد نظر خود را بر روی دیوار تست کنید.همانطور که در شکل 2:نقاشی ساختمان در اصفهان مشاهده میکنید اگر همان چیزی شد که شما میخواستید کار را شروع کنید.ابتدا نوع رنگ مورد نظر را با توجه به دیوار، سقف و غیره و همچنین پوشش قبلی آن انتخاب کرده و سپس به مرحله ساخت رنگ دلخواه بپردازید. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد

نکته قابل توجه دیگری که وجود دارد و شما باید آن را رعایت کنید حفظ آرامش است. شما باید ارامش خود در تمامی مراحل کارحفظ کنید.این آرامش هم استرس شما را در طول کار کم میکند و هم باعث میشود که شما در کارتان عجله نکنید. نقاشی ساختمان در اصفهان| | rangintak

شکل 1:7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد 3-تمیز کردن سطوح مختلف خانه قبل از شروع نقاشی ساختمان برای شروع نقاشی ساختمان ابتدا تمام وسایل اتاق را جمع کنید، تابلوها را بردارید و پنجره‌ها را باز کنید. با یک برس دسته بلند سقف و دیوارها را گردگیری کنید. آب ولرم ، صابون و مقداری مایع سفید کننده را با اسفنج روی دیوار بکشید و با دستمال پاک کنید. با گرفتن لکه‌ها سطوح ساختمان آماده نقاشی می شوند تا سطح مورد نظر در پایان هیچ گونه مشکلی نداشته باشد. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد در مواردی کسانی که میخواستند منزل خود را رنگ کنند بدون تمیز کردن سطوح کرده اند. در این صورت دیوارها به طور معمول کثیف و چرکی است و یا سقف دارای گرد و غبار است. بهتر است ابتدا منزل را یک دستمال کشی اساسی انجام دهید و تمام سطوح را پاک کنید. این کار در آشپز خانه و حمام لزومی میباشد. نقاشی ساختمان در اصفهان 4- پوشاندن سطوحی که نباید رنگ شوند در این کار حتمی است. درهمه ساختمان‌‌ها سطوحی وجود دارد، که نباید رنگ شوند و یا رنگ آنها متفاوت ‌‌ از رنگ دیگر خود است. در آماده سازی نقاشی ساختمان بهتر است، ابتدا سطوحی که نباید رنگ شود را بپوشانید. با این کار می توانید به راحتی اطراف آنها را رنگ آمیزی کنید. توجه داشته باشید که درزی وجود نداشته باشد تا این سطوح هم رنگی نشوند. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد| نقاشی ساختمان در اصفهان| رنگین تک| rangintak . 5- پوشاندن کف ساختمان برای جلوگیری از لکه شدن آنها نکته مهم که باید قبل از شروع رنگامیزی انجام داد تمیز کردن کف ساختمان است. چون در هنگام رنگامیزی کف خانه پر از لکه های رنگ میشود. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد بهترین کار این است که کف را بشویید و آن را بپوشانید. زیرا خیلی از وقت ها لکه را نمیتوان حتی با استون هم پاک کرد. چون ممکن است به کف پوش ها آسیب بزند. نقاشی ساختمان در اصفهان 6-پوشاندن وسایل غیر قابل حمل که احتمال رنگی شدن دارند. در خانه ها، معمولا وسایلی وجود دارند که امکان جابه جایی آنها وجود ندارد. ابتدا باید لوازم این چنینی را با استفاده از نایلون پوشاند تا این لوازم در معرض رنگی شدن قرار نگیرند. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد 7-انتخاب رنگ مناسب برای کار و ساخت آن برای نقاشی حال تمام مراحل زیر سازی انجام شده و میتوانید کار را شروع کنید. اما بهتر است رنگ مورد نظر خود را بر روی دیوار تست کنید.همانطور که در شکل 2:نقاشی ساختمان در اصفهان مشاهده میکنید اگر همان چیزی شد که شما میخواستید کار را شروع کنید.ابتدا نوع رنگ مورد نظر را با توجه به دیوار، سقف و غیره و همچنین پوشش قبلی آن انتخاب کرده و سپس به مرحله ساخت رنگ دلخواه بپردازید. 7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد نکته قابل توجه دیگری که وجود دارد و شما باید آن را رعایت کنید حفظ آرامش است. شما باید ارامش خود در تمامی مراحل کارحفظ کنید.این آرامش هم استرس شما را در طول کار کم میکند و هم باعث میشود که شما در کارتان عجله نکنید. نقاشی ساختمان در اصفهان رنگین تک rangintak

شکل 2:نقاشی ساختمان در اصفهان

عنوان مقاله7 کاری که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام داد
نویسندهآریا اسدالهی
دپارتماناوج شید
تعداد کلمات1000
زمان تقریبی مطالعه10 دقیقه

نقاشی ساختمان در اصفهان

10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان5 نکته ی مهم در رنگامیزی منزل7 کار که در زمان نقاشی ساختمان باید انجام دادrangintakرنگین تکنقاشی ساختمان در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *