نقاشی ساختمان اصفهان | 10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان |رنگین تک |rangintak

عکس شاخص

عکس_شاخص رنگین تک rangintak


نقاشی ساختمان اصفهان | 10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان اصفهان |10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان |رنگین تک |rangintak

شکل 1: نقاشی ساختمان اصفهان

شکل 2 10توع رنگ مناسب برای نقاشی

نقاشی ساختمان اصفهان

نقاشی

طعریف سطح

تعریف رنگ

انواع رنگ های ساختمانی

روغنی رنگ:

 1. رنگ پلاستیکیی

درست بافت با مولتی‌کالر

رنگ کردن ساختمان متالیک

نوع های رنگ کردن ساختمان همراه با بلکا

رنگ کردن سایه روشن

رنگ کردن با رنگ ساختمانی اکریلیک

رنگ کردن دیوار همراه  با اسفنج

رنگ کردن ساختمان همراه با پارچه

عنوان :10 نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

 

نویسنده :مسیح دهقان
دپارتمان :اوج شید
مدت زمان مطالعه :11دقیقه
تعداد کلمات :1151 کلمه

نقاشی

نقاشی هنری است نگارین و دوبعدی که بر روی سطح اجرا می شود .و در آن ژرف وجود ندارد. هرچند غالب اثر نقاشی عمق و فضا را به مخاطب القا می کنند. اما این القا ذهنی و نتیجه نگه داشتن قواعد مخصوص است.هنر نقاشی هم در زمره هنرهای قشنگ و هم هنرهای ساختگی مطرح بوده است. این هنر علاوه بر زیباییِ صرف در زینت دادن دادن اشیا مصرف کردنی نیز به کار رفته است.نقاشی همواره روی سطح جریان دارد. مواد اصلی این هنر،سطح ، نقاشی و رنگ است.

نقاشی ساختمان اصفهان

10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

همان طور که در شکل 1: نقاشی ساختمان اصفهان مشاهده میکنید نقاشی ساختمان را نشان میدهد.

طعریف سطح

سطح تابلو زمینه ای از گچ، سنگ، گل ،متقابل  ، ورغه ، پارچه نرم (ابریشم) و… است.

تعریف رنگ

رنگ ماده ای است رنگین که از مواد معدنی (خاک)، کود شیمیایی و طبیعی دست می شود.مواد نام برده را اول ا هم مماس داده و همانند پودر نرم می کنند و با ماده مایع مانندی می آمیزند.

نقاشی ساختمان اصفهان

10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

نوع رنگ ساختمان رنگین تک10

شکل 1: نقاشی ساختمان اصفهان

 

انواع رنگ های ساختمانی

روغنی رنگ:این رنگ از قدیمی‌ترین انواع رنگ‌های ساختمانی شمل می‌‌شود که در سه طرز براق، مات و نیمه‌براق موجود است. رنگ روغنی براق شدن , بیشتر برای در و پنجره‌ها به کار میرود می‌شود. و به عنوان عایق و ضد زنگ نیز عمل می‌کند. خوبی های رنگ روغنی به نوشته پایین است:

نقاشی ساختمان اصفهان

10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

 1. این رنگ مقاومت بالایی دارد و قابل شست‌وشو است.
 2. رنگ روغنی پوشاندن خوبی دارد.
 3. نوع براق آن نور را معکوس می‌کند و ثبب روشن‌تر به نظر رسیدن فضا می‌شود.

از عیب رنگ‌های روغنی می‌توان به مورد های پایین اشاره کرد:

 1. رنگ روغنی براق، ایراد های دیوار و ناهمواری‌های گچ زدن را به واضح نشان میدهد ,می‌کند.
 2. نقاشی ساختمان همراه با رنگ روغنی زمان خیلی زیادی می‌برد و بوی رنگ بسیار شدید است.
 3. رنگ روغنی مات کمتر امکان شست‌وشو دارد و جای باقی مانده ی دستمال روی آن باقی می‌ماند.
 4. رنگ روغنی مات امکان پوشاندن کمتری و بوی بیشتری دارد.

نقاشی ساختمان اصفهان |10رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

 1. رنگ پلاستیکیی: رنگ پلاستیک هم ازنوع های رنگ‌های ساختمانی قدیمی حساب می‌شود. و در انواع گوناگون و با کیفیت‌های بالا و متنوع در بازار وجود دارد. خوبی های رنگ پلاستیک به صورت زیر است:
 2. رنگ کردن خانه با رنگ پلاستیک آسان است و می‌توانید خودتان ساختمان را رنگ کنید.
 3. این رنگ با آب مخلوط می‌شود و نیاز به حل شدن نفتی ندارد. به همین دلیل بوی بد و آزاردهنده‌ای ندارد.
 4. رنگ‌های پلاستیک درجه یک قابلیت شست‌وشو دارند.
 5. این رنگ به سرعت خشک می‌شود و فرآیند رنگ‌آمیزی با آن زودتر به پایان می‌رسد.
 6. رنگ پلاستیک به دلیل مات بودن عیوب دیوار را می‌پوشاند.

از جمله معایب رنگ‌های پلاستیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. این رنگ رطوبت را به خود جذب می‌کند.
 2. نسبت به رنگ روغنی دوام کمتری دارد.
 3. این رنگ را نمی‌توان بر روی در و پنجره و آهن‌آلات استفاده کرد.
 4. برخی انواع رنگ روغنی قابلیت شست‌وشو ندارند.

نقاشی ساختمان اصفهان

10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

Rangintak

رنگین تک

نقاشی ساختمان اصفهان

شکل 2: نقاشی ساختمان اصفهان

انواع رنگ های ساختمانی

روغنی رنگ:این رنگ از قدیمی‌ترین انواع رنگ‌های ساختمانی شمل می‌‌شود که در سه طرز براق، مات و نیمه‌براق موجود است. رنگ روغنی براق شدن , بیشتر برای در و پنجره‌ها به کار میرود می‌شود. و به عنوان عایق و ضد زنگ نیز عمل می‌کند. خوبی های رنگ روغنی به نوشته پایین است:

نقاشی ساختمان اصفهان

10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

 1. این رنگ مقاومت بالایی دارد و قابل شست‌وشو است.
 2. رنگ روغنی پوشاندن خوبی دارد.
 3. نوع براق آن نور را معکوس می‌کند و ثبب روشن‌تر به نظر رسیدن فضا می‌شود.

از عیب رنگ‌های روغنی می‌توان به مورد های پایین اشاره کرد:

 1. رنگ روغنی براق، ایراد های دیوار و ناهمواری‌های گچ زدن را به واضح نشان میدهد ,می‌کند.
 2. نقاشی ساختمان همراه با رنگ روغنی زمان خیلی زیادی می‌برد و بوی رنگ بسیار شدید است.
 3. رنگ روغنی مات کمتر امکان شست‌وشو دارد و جای باقی مانده ی دستمال روی آن باقی می‌ماند.
 4. رنگ روغنی مات امکان پوشاندن کمتری و بوی بیشتری دارد.

نقاشی ساختمان اصفهان |10رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

 1. رنگ پلاستیکیی: رنگ پلاستیک هم ازنوع های رنگ‌های ساختمانی قدیمی حساب می‌شود. و در انواع گوناگون و با کیفیت‌های بالا و متنوع در بازار وجود دارد. خوبی های رنگ پلاستیک به صورت زیر است:
 2. رنگ کردن خانه با رنگ پلاستیک آسان است و می‌توانید خودتان ساختمان را رنگ کنید.
 3. این رنگ با آب مخلوط می‌شود و نیاز به حل شدن نفتی ندارد. به همین دلیل بوی بد و آزاردهنده‌ای ندارد.
 4. رنگ‌های پلاستیک درجه یک قابلیت شست‌وشو دارند.
 5. این رنگ به سرعت خشک می‌شود و فرآیند رنگ‌آمیزی با آن زودتر به پایان می‌رسد.
 6. رنگ پلاستیک به دلیل مات بودن عیوب دیوار را می‌پوشاند.

از جمله معایب رنگ‌های پلاستیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. این رنگ رطوبت را به خود جذب می‌کند.
 2. نسبت به رنگ روغنی دوام کمتری دارد.
 3. این رنگ را نمی‌توان بر روی در و پنجره و آهن‌آلات استفاده کرد.
 4. برخی انواع رنگ روغنی قابلیت شست‌وشو ندارند.

نقاشی ساختمان اصفهان

10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمان

Rangintak

نقاشی ساختمان اصفهان

10نوع رنگ مناسب برای نقاشی ساختمانrangintakانواع رنگ های ساختمانیچگونه نقاشی کنیمرنگ کردن ساختمان متالیکرنگ کردن سایه روشنرنگین تکروغنی رنگنقاشی ساختماننقاشی ساختمان اصفهاننقاشی ساختمان در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *