نقاشی ساختمان اصفهان | نقاشی ساختمان فلاورجان | انواع رنگ ها


عنوان:انواع رنگ
نویسنده :زهرا معینی
دپارتمان:اوج شید
تعداد کلمات :1150
زمان بندی00:11:50

 

فهرست مطالب

مواد تشکیل دهنده رنگ:

مفهوم رنگ از دیدگاه روانشناسی و کاربردی :

رنگ های گرم از دید بصری :

رنگهای سرد از دید بصری:

انواع رنگ :

رنگهای کروماتیک که شامل تعداد بسیاری از رنگها می شود :

رنگ های مکمل میتوان در بخش کروماتیک هم شاهده کرد :

رنگ قرمزکه از نظر روانشناسی و کاربردی در دکوراسیون مورد برسی قرار گرفته:

رنگ زرد از نظر روانشناسی و کاربردی در دکوراسیون مورد برسی قرار گرفته :

رنگ آبی از نظر روانشناسی و کاربردی در دکوراسیون مورد برسی قرار گرفته:

 

فهرست تصویر

شکل 1نقاشی ساختمان اصفهان

شکل 2نقاشی ساختمان فلاورجان

 

مواد تشکیل دهنده رنگ:

رنگ مواد مایع رنگی که از ترکیب صمغ ایجادمی شود که به صورت لایه ای نازک بر روی سطح جامدرامی پوشاند.

مواد تشکیل دهنده رنگ رنگدانه می باشد که به دو دسته طبیعی و شیمیایی استفاده میشود. که میتوان درنقاشی ساختمان اصفهان فراهم می کند مطابق شکل 1نقاشی ساختمان اصفهان  بعضی ازرنگ های شیمیای بدلیل اسیب رساندن به محیط زیست شرکتهای تولیدکننده استفاده ازمواد آلی فراررا درتولید رنگها محدود کردند. موادحلالی که در نخست کارتولید رنگ بخارمی شود باعث اسیب رساندن به لایه ازون می گردد. در استفاده حلال های تشکیل دهنده رنگ آب بهترین حلال برای رنگهای آب محور است که با نقاشی ساختمان فلاورجان هراه می باشد.

مفهوم رنگ از دیدگاه روانشناسی و کاربردی :

کارشناسان وروانشناسان نقاشی ساختمان فلاورجان به رنگ درمانی باورکامل ندارندوبا این دیدکه تاثیررنگها در فرهنگ ها معنای مختلفی دارد. تحقیقات مشخص کرده که تاثیرگذاری رنگها در تغییر روان افراد زودگذر و کوتاه می باشد. مثلا با قراردادن فرد درمکانی که نورآبی دارد ابتدا حسی ارام دارد وبعداز گذشت مدت کوتاه این آرامش کمتر میشود.

رنگ های گرم از دید بصری :

با عث هیجان ،پرشو، عشق ، گاهی مواقع ناراحتی  وعصبانیت در مخاطب نقاشی ساختمان اصفهان ایجاد می کند. استفاده از رنگ ها گرم در فضای بسیار بزرگ  باعث ابهت ان مکان می شود. شامل نارنجی ، قرمز ، صورتی ، زرد

 رنگهای سرد از دید بصری:

احساس آرام وسکون را دارد. استفاده از رنگ سرد در سطوح خانه باعث بزرگتر شدن فضا می شود. اما مشکلی که دارد فضارا سردتر کند بنابر این برای استفاده در فضای آزاد مناسبتر می باشد. بکار بردن رنگ های سرد باعث رضایت آرامش و عدم فعالیت (غیرفعال ) و می شود. ما درنقاشی ساختمان فلاورجان با استفاده از این رنگ ها در کنار رنگ های دیگرزیبایی بالاتری دارد.

انواع رنگ :

رنگهای کروماتیک که شامل تعداد بسیاری از رنگها می شود :

به رنگهایی که بین قرمز ،آبی ، سبز ودیگر رنگها که انواع رنگها می باشد کروماتیک گفته می شود. تعداد رنگهای کروماتیک بسیار زیاد می باشد که رنگ زرد ، قرمز و آبی به عنوان رنگهای اصلی عرفی می شود.

شکل 1نقاشی ساختمان اصفهان

رنگ های مکمل میتوان در بخش کروماتیک هم شاهده کرد :

در نقاشی ساختمان فلاورجان از رنگهای مکمل درکنار رنگهای اصلی بسیار استفاده می شود که ترکیب رنگی زیبایی به وجود می آورد.  این رنگ از ترکیب دورنگ اصلی بوجود می آید که می شود مکمل رنگ سوم به این صورت که به هنگام مشاهده یکدیگررا نیاز دارند ویکدیگر را کامل می کنند. اگر دورنگ مکمل را با یکدیگرترکیب کنیم رنگ بوجود آمده خاکستری خنثی می باشد. ولی دورنگ مکمل اگر کنار هم بکار برود باعث درخشندگی یکدیگرمی شود. این درخشندگی را میتوان در طبیعت به وفور مشاهده کرد مانند گل های سرخ در میان برگهای سبز که از ساده ترین تضادها است. نقاشی ساختمان اصفهان برای این زیبایی اهمیت بسیاری قائل هست.

رنگ قرمزکه از نظر روانشناسی و کاربردی در دکوراسیون مورد برسی قرار گرفته:

یکی از سه رنگ اصلی قرمز می باشد که قویترین و احساسیترین رنگ شناخته شده است. رنگ قرمز زمانی که با سفید ترکیب می شود صورتی را بوجودمی آورد. که احساس شیرینی و بیتقصیری را ایجاد می کند. ترکیب رنگ سیاه با قرمز حسی زیاد از احساسات یا عصبانی و سنگین بودن را بوجود می آورد. با همراهی در نقاشی ساختمان فلاورجان باید در نظر داشته باشیم که طیفهای مختلف رنگ قرمز دارای بیشترین حس در عشق،پیشرفت،اشتیاق،قدرت را انتقال می دهد. با تحقیقاتی که درنقاشی ساختمان اصفهان انجام شده این رنگ در کشورهای آسیایی اهمیت بالایی دارد.

از استفاده از رنگ قرمز در دکوراسیون منازل باید دقت لازم را داشته باشیم.  بلکه باید قسمت های خاص منزل که مورد پسند می باشد به طور جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد. تا بتوان این قسمت ها بیشتر توجه شمارا به خود جلب کند. به طور مثال استفاده از رنگ قرمز در کنار شومینه با آنکه خاموش است بازهم بیانگر گرما می باشد.

استفاده از رنگ قرمز در اتاق خواب مناسب نمی باشد که در نقاشی ساختمان فلاورجان این مسایل را برسی می کنند. بلکه باعث هیجان و بالا بردن تنفس و خواب آرام را از بین می برد. اما استفاده از مبل هایی باروکش قرمز که در یک مکان سفید تابلویی با رنگ بیشتر قرمز بسیار جذاب است. که افراد را مشتاق به نشستن درآن فضا می کند. کادرما درنقاشی ساختمان اصفهان به این مسعله که کاربرد رنگ ها رد کرام قسمت از منزل از نظر وانشناسی دقت بسیاری دارند. همانطور که درشکل 2نقاشی ساختمان فلاورجان مشاهده می کنید.

رنگ زرد از نظر روانشناسی و کاربردی در دکوراسیون مورد برسی قرار گرفته :

این رنگی شاد می باشد که دارای انرژی و تشویق بالا است. بدیل روشنائی حس خورشید را انتقال می دهدو دیگر اینکه این رنگ حس خطر را در انسان ایجا می کند. ودیگرآنکه برای تاکید و بزرگ کردن موضوعی استفاده می شود که کارشناسان نقاشی ساختمان اصفهان به این مسعله دقت دارند.

بکار بردن این رنگ در دکوراسیون نقاشی ساختمان فلاورجان با دقت وقوانین رنگها کار می شود. وهمراه با ترکیب رنگهای دیگر باشدزیرا اگر به تنهایی استفاده شود خشونت را بوجود می آورد. به این صورت که زرد طلایی بدلیل تحریک اشتها در بخش ناهارخوری بکار می رود. رنگ زرد روشن یا کرم نباتی برای اتاق وفضای مورد استفاده کودکان ونوجوانان بسیار مناسب است. به این دلیل که باعث بالا بردن حافظه وتمرکز برای مطالعه افراد می باشد. باتوجه به برسی های انجام شده توسط کارشناسان نقاشی ساختمان اصفهان .

نقاشی ساختمان فلاورجان رنگین تک

شکل 2نقاشی ساختمان فلاورجان

رنگ آبی از نظر روانشناسی و کاربردی در دکوراسیون مورد برسی قرار گرفته:

این رنگ باعث آرامش ، دوستی وامنیت می باشد که شبکه های مهم که مورد توجه مردم است. مانند فیس بوک و تویتر استفاده می کنند. رنگ آبی یک رنگ مردانه می باشد که به عنوان رنگ تاکیدی در چیش زمینه بکار می رود .

از رنگهای تیره مانند آبی تیره در وب سایت شرکتها بکار میرود که نقاشی ساختمان فلاورجان می توان مشاهده کرد . به این دلیل که رنگ آبی در آسمان وآب وجود دارد بکاربردنش در سایت احساس از طبیعت را انتقال می دهد. رنگ های ابی خیلی کمتر در بسته بندی موادغذایی بکارمی رود زیراحس آرامش این رنگ مانع اشتهای افراد می شود. بکار بردن این رنگ در مکان های اداری وقسمتهای پذیرش برای اتاق خواب و سرویس بهداشتی رنگ مناسبی می باشد. این نکته ها را میتوان در نقاشی ساختمان اصفهان مشاهده کرد.

نقاشی ساختمان اصفهاننقاشی ساختمان فلاورجان

rangintakانواع رنگ هاچه رنگی را برای دکوراسیون منزل خود انتخاب کنیم؟رنگ های مکمل چیست؟رنگین تکروانشناسی رنگها چگونه است؟نقاشی ساختمان اصفهاننقاشی ساختمان فلاورجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *