نقاشی ساختمان اصفهان | اکسایش آهن و راه های مقابله

نقاشی ساختمان اصفهان نقاشی ساختمان بهارستان

نقاشی ساختمان اصفهان نقاشی ساختمان بهارستان رنگین تک rangintak


نقاشی ساختمان اصفهان | نقاشی ساختمان بهارستان

فهرست مطالب

مقدمه:

راهکارهای آزمایشگاهی:

1.خودداری از زنگ زدگی فلزات با گالوانیزه سازی|نقاشی ساختمان بهارستان

2.خودداری از زنگ زدگی فلزات با آستر فسفاتی و کروماتی

3.خودداری از زنگ زدگی فلزات با اکسید فلزات|نقاشی ساختمان بهارستان

4.خودداری از خوردگی فلزات با پوشش کادمیم

5.خودداری از خوردگی فلزات با محافظ قلع|نقاشی ساختمان بهارستان

راهکارهای خانگی:

1.تنظیف

2.سرکه سفید

3.جوش شیرین|نقاشی ساختمان بهارستان

4.سیب زمینی

5.آب لیمو

ضد زنگ یا پرایمر آلکیدی:

از فواید ضد زنگ پرایمر آلکیدی :|نقاشی ساختمان اصفهان

مهیاسازی پیش از رنگ پرایمر آلکیدی

شرایط نگهداری

روش بهره برداری از ضد زنگ|نقاشی ساختمان بهارستان

کاربردضد زنگ طوسی و قرمز

فهرست شکل ها

شکل 1 نقاشی ساختمان اصفهان

شکل 2 نقاشی ساختمان بهارستان

کلمه کلیدیاکسایش آهن و راه های مقابله با آن
نام نویسندهآیدین استوار
نام دپارتماناوج شید
تعداد کلمات1182
مدت زمان مطالعه11دقیقه

مقدمه:

زنگ زدگی اصطلاحی است که برای  اکسایش آهن بکار میرود.اکسایش آهن اصولاً از راه واکنش با اکسیژن صورت میگیرد.شکل های متفاوتی از زنگ وجود دارد که نتیجه برهم کنش آهن و کلر است که آن را زنگ سبز ‌گویند.

برای خودداری از این برهم کنش های متفاوتی استفاده میشود .من جمله وارد کردن فلز دیگر که باید از آهن واکنش پذیری زیادی با اکسیژن داشته باشد.رنگین تک

راهکارهای آزمایشگاهی:

1.خودداری از زنگ زدگی فلزات با گالوانیزه سازی|نقاشی ساختمان بهارستان

پیاده سازی این راهکار در بیرون از فضای کارگاه و کارخانه شکل نمی گیرد.

به پوشیده شدن آهن بدست فلز روی گویند. “گالوانیزه کردن”

و با آغشته سازی آهن داخل فلز گداخته روی همراه است.در رویه گوناگون فلز آهن به کاتد الکترولیز دگرگون گشته و فلز روی درجایگاه آند بر آهن قرار می گیرد.و حایلی برای خودداری از خوردگی و زنگ زدگی آهن شکل می گیرد.رنگین تک

2.خودداری از زنگ زدگی فلزات با آستر فسفاتی و کروماتی

فسفات ها و کرومات ها به کمک اسید سولفوریک یا نمک های فسفات

بر  فلزات قرار می گیرند. در جایگاه آستر فلز را مهیا برای رنگ زدن می کنند

و اتصال رنگ را با تکه سفت تر می سازند.و کار را برای نقاشی ساختمان اصفهان راحتر می کند.این محافظ هابهترین کارایی را در فضای خنثی دارند.فلزات آبکاری شده با کروم مثل بیشتر شیرآلات نباید در تنظیف در نزدیکی اسید ها باشند.چون باعث خرابی شیرآلات می .rangintakشوند

3.خودداری از زنگ زدگی فلزات با اکسید فلزات|نقاشی ساختمان بهارستان

بعضی از اکسید فلزات ویژگی حایل شدن برای همان  فلز را دارند.بعد آن استقامت فلز افزایش می یابدو میشود آن را  رنگ کاری نیز کرد.مثل بهره مندی از اکسید آلومینیوم که  روی آلومینیوم قرار میگیرد.یا بهره مندی از اکسید آهن مشکی رنگ که روی آهن در حالت وارسی که به  سیاه کاری آهن معروف است.رنگین تک

4.خودداری از خوردگی فلزات با پوشش کادمیم

این حفاظ را برای پیچ و مهره ها و تکه ها و اسکله هواپیما و کشتی بکار میبرند.این حفاظ استقامت ایده آلی را در بسترهای عادی در سنجش با بسترهای صنعتی دارد.بهره مندی از این محافظ در محل های گرمسیری معمول است.

5.خودداری از خوردگی فلزات با محافظ قلع|نقاشی ساختمان بهارستان

از اکسید قلع  در کنسرو سازی میتوان بهره شد.چون اکسید قلع در مواجه با اسید ها و نمک ها پایداری می کند.وقتی اکسایش حتمی است این رویه را پیش می گیرند.نقاشی ساختمان اصفهان تمام این اصول را رعایت می کند.

راهکارهای خانگی:

1.تنظیف

در آغاز متین است با بهره مندی ازسیم ظرفشویی یا فرچه سیمی رویه را تنظیف کرد. اگر خوردگی ابزارآلات عمقی نباشد، به کمک این روش، رویه تقریباپاکسازی می گردد. اگر عمقی هم بود باز هم پاکسازی اولین کار است .

2.سرکه سفید

اکثر خوردگی هابوسیله سرکه سفید نابود میشوند. استیک اسید سرکه در شست و شوی زنگ آهن خیلی کارآمد است. ابزار و جواهرات خودرا داخل سرکه سفید بگذاریدتا خوردگی آن نابود شود. بایستی در پایان کار، ابزار را بشوییم تا خود سرکه باقی مانده باعث پوسیدگی نشود.می شود بعد ها رنگ به کمک نقاشی ساختمان اصفهان کرد.

3.جوش شیرین|نقاشی ساختمان بهارستان

در تنظیف اسباب آشپزخانه از جوش شیرین بهره مند میشوند.برای آهن باید خمیری از آن به همراه آب درست کرد و روی سطح گذاشت.اندکی بعد با سیم تنظیف کرد.اگر نیاز بود rangintakچندین مرتبه انجام  دهیم.

4.سیب زمینی

درکنار کار نقاشی ساختمان اصفهان میتوان برشی از سیب زمینی را میتوان برای رفع خوردگی استفاده کرد. این روش روی چاقو و ماهیتابه به خوبی جواب میدهد. برای اینکار ذره ای نمک یا جوش شیرین بر سیب زمینی قراردهید .و بر  روی فلز بکشید یا آن را در سیب زمینی فرو کرده و برای زمانی صبر کرد. اگزالیک اسید سیب زمینی خوردگی را از بین میبرد.همان کاری که نقاشی ساختمان بهارستان میکند.

5.آب لیمو

محلولی از نمک و آب لیمورا روی سطح برای مدتی گذاشته و سپس میشوریم .برای قویتر کردن بجای نمک میشود از سرکه استفاده کرد. این شیوه  خوردگی را نابود و عطر خوبی به آن میدهد.

به منظور پوسیدگی دوباره باید در پایان کار سطوح را خشک کرد.میتوان بعد آن رنگ آمیزی به کمک نقاشی ساختمان اضفهان انجام داد.شکل 1 نقاشی ساختمان اصفهان

ضد زنگ یا پرایمر آلکیدی:

ضد زنگ rustproof  پرایمر آلکیدی مناسب ترین روش برای حراست از رویه  آهنی، بدنه ساختمانی، سوله ها ساخت ها و . . . است که توسط نقاشی ساختمان اصفهان نیز صورت می گیرد. که در  آب و هوای معتدل استفاده میشود.

پرايمر آلكيدی (ضد زنگ) با بهره مندی از مناسبترین پيگمنت های ضد زنگ پدید گشته. و در شرايط آب و هوايی معتدل، برای حراست رویه آهنی، تاسيسات، اداری فلزی در بستر های ساختمانی  مناسبترین روش است که میتوان کار اجرایی آن را به نقاشی ساختمان اصفهان سپرد.به مانند نقاشی ساختمان بهارستان

تایم خشك گشتن، مقاومت، چسبندگی و قابلیت محافظ خوب از ویژگی های اين کالاست.

نقاشی ساختمان اصفهان | نقاشی ساختمان بهارستان

شکل 1 نقاشی ساختمان اصفهان

از فواید ضد زنگ پرایمر آلکیدی :|نقاشی ساختمان اصفهان

1.توانایی حراست عالی ضد زنگ یا پرایمر آلکیدی.

2.چسبندگی ویژه.

3.استقامت زیاد و با تایم بیشتر.

4.استقامت مقابل نور خورشید که بسیار در نقاشی ساختمان بهارستان حائز اهمیت است.

5.خشک شدن زود.

6.بهره مندی ساده.

مهیاسازی پیش از رنگ پرایمر آلکیدی

قبل  آغاز کارباید رویه را از خوردگی و چربی و گرد حتی از رنگ های دیرین تنظیف کنیم. تا رویه تمیز و همسطح خلق شود. از سنباده برای از بین بردن رنگ های دیرین (نقاشی ساختمان اصفهان) استفاده میشود کرد.

شرایط نگهداری

محتویات ظرف دور از نور بی واسطه خورشید و در بستر خشک، خنک  با سامانه تهویه خوب محافظت شود. در ظرف پس از بهره گیری سفت بسته شود. مناسبترین تایم بهره rangintakجویی، در شرایط مناسب بودن  انبار 2سال بعد تولید است.

روش بهره برداری از ضد زنگ|نقاشی ساختمان بهارستان

برای شروع باید قلم مو، ضد زنگ، پیستوله و اندکی پارچه دیرین بخریم..

به خاطر سیاهی و چربی روی فلز آن را با پارچه تمیز میکنیم..

تینرروغنی را با ضدزنگ قاطی و در ظرف کوچک میریزیم.که میتوان به نقاشی ساختمان بهارستان نیز سپرد..

غلطک یا پیستوله یا قلم مو می توان سطوح فلزی را به ضد زنگ آغشته کرد..

در آخر بگذارید خشک شود سپس رویه را بکار ببریم..

ابزار مورد استفاده را در اخر تنظیف میکنیم.

نقاشی ساختمان اصفهان | نقاشی ساختمان بهارستان

شکل 2 نقاشی ساختمان بهارستان

کاربردضد زنگ طوسی و قرمز

برای رنگ قهوه ای و تیره روی در و پنجره ضد زنگ قرمز بکار میرود. بقیه موارد ضد زنگ طوسی  بکار میرود.که می تواند توسط نقاشی ساختمان اصفهان انجام گیرد.که دارای رنگ بندی متنوع به مانند نقاشی اصفهان است.

شکل 2 نقاشی ساختمان بهارستان

نقاشی ساختمان اصفهاننقاشی ساختمان بهارستاننقاشی ساختمان در اصفهاننقاشی ساختمان دراصفهان

rangintakرنگین تکنقاشی ساختمان اصفهاننقاشی ساختمان بهارستاننقاشی ساختمان در اصفهاننقاشی ساختمان دراصفهاننکات مهم در نقاشی ساختماننکات مهم در نقاشی ساختمان در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *